I KNOW! – EK WEET!

Knowledge is fun – Kennis is pret

I KNOW! is a quiz programme that is presented in two levels of 31 quizzes each.

Level 1 has 36 questions per quiz. It is for Grades 1 to 3.

In Level 2/3  the questions are divided into three categories: EASY, MEDIUM and HARD. Each class can try to go as far as they can. The questions cover the week’s world news, news about South Africa, entertainment and sport. Each week’s quiz includes general knowledge questions.

I KNOW! is also available in Afrikaans.

There are 31 quizzes in a year and they are sent to schools by e-mail. It includes two quiz crosswords per term that can be used as revision. Each term ends with an Olympiad

We want everyone to be able to say, “I know what is going on in the world around me!”

Contact persons: Dawid and Marina van Lill

Contact numbers: 082 784 6618 or 076 421 5556

e-mail address:   iknowquiz@gmail.com

Please send us an email to iknowquiz@gmail.com.

———————————————————————————————————————–

EK WEET! is ’n vasvraprogram wat uit twee vlakke van 31 vasvrae elk bestaan.

Vlak 1 is bedoel vir Graad 1 tot 3. Dit bestaan uit 36 vrae per vasvra.

In Vlak 2/3 word die vrae ingedeel vanaf MAKLIK en MEDIUM tot MOEILIK. Elke klas kan probeer om soveel as moontlik van die vrae te beantwoord. Die vrae handel oor die week se nuus van die wêreld, Suid-Afrika, vermaak en sport. Daar is ook algemene kennisvrae.

EK WEET! is ook beskikbaar in Engels as I KNOW!

Daar is 31 vasvrae per jaar wat per e-pos aan skole gestuur word. Dit sluit twee vasvrablokraaie per kwartaal in wat as hersiening gedoen kan word. Elke kwartaal word afgesluit met ’n Olimpiade. 

Ons wil graag hê almal moet kan sê, “Ek weet wat aangaan in die wêreld rondom my!”

Kontakpersone: Marina en Dawid van Lill

Kontaknommers: 0764215556 en 0827846618

eposadres: iknowquiz@gmail.com

Stuur asseblief ‘n epos na iknowquiz@gmail.com.